”Vilka begränsningar kan jag lägga på Guds Son?”

Hur kan jag inbilla mig att jag kan lägga begränsningar på Guds Son?

Hur kan jag tro att jag genom kontroll och dömande och omsorg,

kan styra och ställa på egen hand?

Hur kan jag drabbas av detta ”storhetsvansinne”?

Hur kan jag tro att jag vet bäst,

när jag hela tiden får tecken från Gud om att jag är inne på fel väg?

Allt som sker, allt jag ser är en spegling av mig själv.

Jag söker Kristi ansikte i dig min vän,

i alla jag möter, i alla jag tänker på, i alla projekt.

Och när jag finner Kristi ansikte i dig,

har jag funnit det i mig själv.

”Din enda kallelse här är att medvetet vilja ägna dig åt att förneka skulden i alla dess former.”

T-14.V.3:5