”Den här dagen tillhör Kärleken. Låt mig vara utan fruktan”

Solen skiner fast den inte alltid syns.

Kärleken lyser fast den inte alltid syns.

Gud finns överallt fast Han inte syns.

Vad händer när jag känner rädsla och frustruation av något slag?

Jo, jag glömmer att solen skiner, att kärleken lyser,

att Gud finns och bara vill mig väl.

Min rädsla är ett rop på hjälp, ett rop på kärlek.

Låt mig då komma ihåg att föra min rädsla till den Helige Ande,

och Han skall omtolka den till Kärlek,

Han skall hjälpa mig att se att det finns bara Kärlek.

Han skall tala om för mig vad jag skall göra, tänka och säga,

bara jag frågar skall jag få svar.

”När du har lärt dig hur du skall besluta tillsammans med Gud

blir alla beslut lika lätta och naturliga som att andas.”

T-14.IV.6:1