”Det är Kristi sanna seende jag skall använda idag”

”Vem du än möter,

kom ihåg att det är ett heligt möte.

Som du ser honom,

kommer du att se dig själv.

Som du behanldar honom,

kommer du att behandla dig själv.

Som du tänker om honom,

kommer du att tänka om dig själv.”

T-8.III.4:1-4