”Mitt heliga sanna seende ser alla ting som rena”

Valet att se renhet kommer att bli mer och mer automatiskt,

tills det till sist blir det enda!

Idag skall jag försöka att se allt och alla så som Gud har skapat oss.

Heliga, rena och fullkomliga.

Så att vi kan gå tillsammans hem till vår Faders hus.

Jag skall inte döma,

jag skall inte kategorisera eller utvärdera,

så som jag har lärt mig att göra i hela mitt liv,

jag skall bara låta allting vara,

jag väljer att se oskulden och renheten.

Jag skall påminna mig om att det förgångna är borta,

och det som är borta betyder ingenting,

det har inga verkningar.

Alla mina dömanden kommer från det förgångna,

jag låter mirakler ta bort dem,

och känner att barriären försvinner,

barriären som hindrat mig att känna enbart kärlek är borta.