”Låt mig minnas att det inte finns någon synd”

Låt mig minnas att ingenting jag gör eller tänker eller säger

kan förändra vad jag är, jag är Guds Son.

Jag begår misstag,

och de kan jag rätta till,

de kan jag ta ansvar för,

ta konsekvenserna av.

Men jag är inte syndig,

jag är oskyldig och ren,

innerst inne i mitt verkliga jag.

Jag är fri. Jag är lycklig.

Låt mig minnas att det inte finns någon synd,

varken i mig eller i min broder.

Allt jag behöver är kärlek,

allt som finns är kärlek.