”Låt mig minnas att mitt mål är Gud”

Gud är i mitt sinne – alltid – mitt sinne är Gud – jag är Guds Son.

”Gud är vårt enda mål, vår enda kärlek.

Vi har inget annat mål än att minnas Honom.”

Detta är vad jag behöver minnas,

vad jag behöver komma ihåg.

Jag kan komma med alla mina inbillade lidanden och rädslor och smärtor till Honom.

Jag kan låta Honom hela mig.

Jag kan låta Honom byta ut mina rädslor mot Kärlek.

Jag finner denna sanningens plats,

när jag ser den i mina bröder,

när jag ser kärlek och ljus och Kristus i dem.