”Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig”

Jag har så lätt att lyssna till den röst som kommer först och talar högst.

Tack Gud för att jag har lärt mig att jag behöver inte ha så bråttom.

Tack Gud för att jag har lärt mig att ha tålamod.

Att jag kan låta saker och ting bero ett tag.

Jag har lärt mig att vänta in den sanna rösten, Rösten som talar för Gud.

När jag gör så så går allting som en dans.

Det är som om allt har blivit tillrättalagt,

jag tar en sak i taget,

när den är klar tar jag nästa.

Och allting ges till mig från Gud.

När jag väljer kärlek så kommr den till mig.

Kärlek dras till Kärlek.