”Den här dagen tillhör Gud. Den är min gåva till Honom”

”Låt inga försvar utom din nuvarande tillit styra framtiden,

och det här livet kommer att bli ett meningsfullt möte med sanningen

som endast dina försvar skulle kunna dölja.” Arbetsboken 135.19:2

Låt mig inte glömma att helandet av Guds Son

är allt som denna världen är till för.

Det är mina tankar om separationen som skall helas,

som skall förändras till sann förlåtelse.

Så ofta jag tänker separerande tankar,

de handlar ofta om särskiljande, om separata kroppar.

De kan tyckas vänliga och kärleksfulla,

men ändå är det specifika ting jag tänker på.

Det är som om jag inte kan tänka några andra tankar,

när jag tänker med mitt själv, med mitt ego.

”Men det finns En som vet vad som är bäst för mig.

Och Han är glad över att inte göra några andra val åt mig

än dem som leder till Gud.

Jag ger den här dagen till Honom,

för jag vill inte fördröja min hemkomst,

och det är Han som känner vägen till Gud.” 1:3-5

Jag överlämnar mig till Gud,

jag följer den Helige Andes röst,

jag vet inte så mycket av mig själv,

jag är glad över att jag inte är ensam.

Jag talar med Jesus, och Han leder mig.