”Jag råder över mitt sinne, som jag ensam måste råda över”

Jag återtar makten att vara ledaren i mitt liv.

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud.

Jag lyssnar till Rösten som talar för mitt Själv.

Sinnet som tjänar Gud är kung i sitt rike.

Jag väljer att inte lyssna till mitt egos röst,

jag ber det att vara tyst,

jag ber det att ta ”plats i korgen”.

Allting finns som jag behöver,

jag tar bara tacksamt emot det som tillhör mig.

Gud skall alltid hjälpa mig och stå vid min sida.

Mitt sinne står till Guds förfogande,

mitt sinne tjänar den Helige Ande,

ske Din Vilja, ty den är också min.

Ty jag vet att Din Vilja är

att vi alla skall vara lyckliga,

att vi alla skall leva i glädje och tacksamhet och kärlek.