”Fader, endast Dig vill jag minnas”

Jag finner min inre frid,

som är som ett altare för Dig, Gud,

och för den Helige Ande.

Detta är den heliga plats inom mig,

som är fylld bara med kärlek.

Min ande, mitt Själv, som är av Gud,

bor i min kropp,

men jag är inte en kropp,

den är bara ett heligt tempel för min ande.

Jag söker och finner denna inre frid,

och Gud, låt mig bara vara i den,

och låt den få ta överhanden,

och hålla mitt splittrade sinne i chakt.

Detta är min vilja;

att komma ihåg Gud,

att känna Hans Kärlek.