”Nu skall jag söka och finna Guds frid”

Om jag verkligen söker Guds frid så skall jag finna den.

Den finns där alltid, för mig och för dig.

Återigen handlar det om att våga ta för sig av det som är mitt.

När jag funnit Guds frid

och låtit mitt hjärta fyllas av den,

så vill jag inget hellre än att ge den vidare.

Den Helige Ande skall hjälpa mig att se;

att få och att ge är detsamma.

Det mitt hjärta är fullt av speglar jag på världen,

det är vad jag ser.

Och om jag ser något annat än kärlek och frid,

så skall den Helige Ande hjälpa mig att ändra mitt synsätt,

bara jag vågar be om hjälp,

bara jag vågar erkänna,

att jag vänt mitt ansikte bort från Gud en stund,

bara jag vågar erkänna mitt misstag.

”Ett mirakel är en universell välsignelse från Gud genom mig till alla mina bröder.

Det är de förlåtnas privilegium att förlåta.”

T-1.I.27

Om någon ber om något ge honom det.