”Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig”

”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar”

Jag är tacksam mot mig själv idag,

för att jag så innerligt arbetar med Kursen,

för att jag i allt försöker se Gud som mitt allt.

Jag ser att jag behöver inte den tacksamhet som kommer utifrån,

den är ju bara behov av bekräftelse som mitt ego har lärt sig att behöva.

Jag är inte ett resultat av vad jag gör,

jag är en gåva av Gud, Han som har skapat mig.

Jag är Guds Son.

”Kristus är i mig, och där Han är måste Gud vara,

för Kristus är del av Honom.”

T-9.I.14:7

Detta är vad jag vill bli påmind om idag.

Jag har ett totalt ansvar för min egen frälsning,

och jag är totalt beroende av Gud.