”Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig.”

”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem”

Mitt hem är i Gud, i kärlek, i glädje, i frid.

Mitt hem är inte i min kropp.

Jag är fri,

fri att förlåta, fri att älska, fri att skratta.

Jag känner hur skrattet bubblar i mig,

som i ett litet barn.

Jag kan inte gå vilse

när jag följer vägen hem till Gud.

Jag har inte bråttom,

jag har tid att leva nu,

att ta vara på stunden,

att vara stilla ett ögonblick

och lyssna till Gud.

Han fyller mitt hjärta med glädje

jag är fri

jag ser ljuset

det är här jag vill vara

det är här jag är hemma.