”Det kan bara vara mig själv som jag korsfäster”

Min rädsla är min.

Alla tankar jag har är en spegelbild av mig själv.

Det finns ingen annan att skylla på.

Jag är inte ett ego.

Jag är inte en kropp.

Dessa meningar behöver jag upprepa gång på gång,

jag glömmer så lätt att det är den enda sanningen.

Att allting är en manifestation av mina egna tankar.

Min oro är min.

När jag tar tillbaka projektionen jag så snabbt lägger ut på andra,

så ser jag att den enda som kan göra något åt min oro är jag.

Jag äger den och jag får hjälp av Gud,

att rädda mig från alla illusioner om oro och rädsla.

Han hjälper mig att byta ut min oro mot uppståndelsens ljus och frälsningens sång.