”Jag väljer Guds glädje i stället för smärta”

Allt finns i mitt mind, i mitt sinne.

Mina tankar, så kraftfulla de är

Tänk att en liten tanke om att jag är irriterad för någonting

egentligen är en tanke som förnekar Gud,

som säger att det är Guds fel att jag mår dåligt,

och att Han har övergivit mig,

jag har valt smärta i stället för glädje.

Ibland är det svårt för mig att tro att jag skulle ha valt smärta

i stället för Guds glädje, men ändå är det så.

Det är mina tankar jag måste hela,

det är där förändingen skall ske,

det är mina tankar jag måste fokusera på.

Jag måste välja Guds glädje i stället för smärta.

Smärtan jag upplever visar bara att jag har tänkt fel,

om mig själv och andra.

Tack för att jag blir påmind om att jag har valt fel.

Låt mig gå till den stilla platsen inom mig,

där jag möter Gud och där jag känner att jag är hemma.

”Vad är det till för – tjänar det ljuset?

Vad är det till för – tjänar det Kristus?

För det med sig glädje eller smärta?

För det med sig frid eller hatets eld?

Kan jag i sanning säga att det kommer från Gud?

Vad är det till för, Vad är det till för, Vad är det till för?”

Den första versen i en sång av Resta Burnham, fritt översatt av mig,

som kan laddas ner gratis från:

http://awakening-mind.org/moc-download.htm