”Jag känner Guds Kärlek i mig nu”

I helgen hade vi en retreat med David Hoffmeister och Helena här i Åkersberga.

Helt underbar, så många heliga ögonblick, så många underbara ord,

så mycket vacker sång.

Sedan följde David och Helena med mig hem och har bott här ett par dagar,

därför har jag inte hunnit med att skriva.

Att få vistas så nära David och Helena är verkligen att gå in i EKIM:s budskap

hela tiden. Så otroligt mycket de gör för oss alla i vårt uppvaknande i Kristus.

Jag hade också förmånen att få tipsa dem om en möjlig plats för dem att ha

ett retreatcenter i Euoropa här på Väddö på Fjällbo. Vi var där och tittade.

Jag tar ett steg tillbaka och låter mig ledas av den Helige Ande,

då känner jag Guds Kärlek i mig, då gör jag alltid det som är rätt,

då blir allting så underbart enkelt och jag känner stor lycka i mitt hjärta.

”Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam.

Jag är här för att företräda honom som har sänt mig.

Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga

eller göra, för Han som har sänt mig kommer att leda mig.

Jag är nöjd med att vara varhelst han önskar,

då jag vet att Han går dit tillsammans med mig.

Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.”

T-2.V.A.18:2-6