”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också”

”Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen”

”Jag går med Gud i fullkomlig helighet”

Jag har inte bråttom,

jag känner ingen stress,

jag känner ingen oro,

när jag tar ett steg tillbaka,

och låter Honom leda mig.

Han går bredvid mig och lyser upp vägen.

Jag väntar så gärna, jag vågar vara långsam.

Jag ser med helt andra ögon,

när jag vågar stanna upp,

jag ser min barndoms grusvägar som slingrar sig fram,

som värms upp av solen,

som omges av den vackraste natur.

Där går en liten flicka i blå klänning med ljust hår,

och hon talar med någon som går före henne,

som visar vägen, hon talar med Gud,

Gud som är min Fader.

Ella, mitt barnbarn, som fyllde 7 år den 20/6,

sa till sin pappa John,

”jag kallar dig John för Gud är min pappa”.

Jag ser mig själv i henne,

mig själv som liten flicka.