”Genom nåd lever jag. Genom nåd befrias jag”

Jag har ett arbete att utföra här på jorden,

det verkar i det lilla.

Länge trodde jag att det skulle vara ”större”

länge sökte jag utanför mig själv,

”jag skall finna vad Gud har planerat för mig”

tänkte jag ofta.

Jag ser idag att det handlar bara om mitt sätt att tänka,

det handlar bara om min förlåtelse,

mitt sätt att se på mina bröder och systrar,

och på allt som sker,

det är vad Gud har planerat för mig.

Gud fyller mig med nåd

och Han vill att jag skall ta nåden

med mig ut i livet, ut i världen,

och vittna om att vi alla har Guds Nåd,

att vi alla har Guds Kärlek.

Jag tar bara på mig den roll,

som jag fick för länge sedan.

Jag gör bara en repris av en resa jag gjort förr.

Målet är givet, manuskriptet är skrivet.

Om jag bara vågar släppa alla mina egokontrollerande principer,

så blir denna resa så mycket lättare.