”Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa”

Ögonkontakt!

När jag ser min broder i ögonen blir alla ord onödiga.

När jag ser min broder med Kristi ögon

så ser jag ett vänligt ljus som bara blir större och större.

”Och det jag ser blir världens helande och frälsning.” 6:3

Ty det som händer i mig, i mitt sinne,

skiner ut på min omgivning ögonblickligen,

och påverkar alla sinnen eftersom vi alla är ett i Gud.

Jag är en liten droppe ur Guds källa,

jag kan inte leva åtskild från Honom.

En ensam liten droppe torkar snart ut och försvinner,

men jag är inte ensam,

jag är ett med alla och allting i Gud.

Jag känner Hans rop på mig,

Han berättar för mig att bordet är dukat,

här finns en plats för oss alla,

här finns allt vi behöver i oändlighet.

NU svarar jag på Hans rop,

NU sjunger jag mitt hjärtas sång,

som accompanjeras av Himlens kärleksfulla toner.

NU är min stund med GUD.