”Idag lär jag mig att ge som jag tar emot”

Idag övar jag mig att se med Kristi ögon, med sant seende.

Sant seende som är en gåva av Gud.

Detta är gåvan jag får ta emot för att ge vidare till alla jag möter.

Jag lär mig att se ljuset i min broders sanna natur,

ett ljus som är för alltid rent och lysande,

ett ljus som aldrig förändras,

ett ljus som är identiskt med ljuset i allt och alla,

ett ljus som är sanningen inom oss.

I min broder ser jag blott mig själv.

”Se ingen som en kropp.

Hälsa honom som den Guds Son han är,

och erkänn att han är ett med dig i helighet.”

8:3-4