”Jag går med Gud i fullkomlig helighet”

Idag vågar jag vara den jag är.

Idag tänker jag bara de tankar jag tänker med Gud.

Jag går inte i försvar,

jag låter andra säga vad de vill, tycka vad de vill.

Jag älskar alla fastän jag ibland har en annan åsikt.

Jag låter ljuset i mig få stråla,

jag plockar bort alla små taggar,

innan de hinner borra sig in i mig.

Gud är alltid med mig.

Han vandrar vid min sida.

Han gör min väg så ljus och vacker.

Allt jag behöver göra är att våga ta emot Hans gåvor.

Att våga gå emot mitt egos rop på hämnd.

Att våga se att jag är inte skild från Gud.