”Om jag försvarar mig attackeras jag”

Vad är det jag försvarar?

Varför planerar jag?

Varför kan jag inte låta saker och ting vara som de är?

Och helt enkelt ha tillit till Guds plan,

släppa alla egna planer och låta mig ledas av den Helige Ande.

Att jag låter mig ledas av den Helige Ande,

betyder ju inte att jag inte följer en plan.

Men det betyder att jag får planen genom den Helige Ande.

Mitt helade sinne lyssnar till den Helige Ande

och gör vad Han säger.

Det är inte mitt lilla själv som planerar,

för att ha fullständig kontroll över situationen.

Låt mig ha tillit och förtröstan

till att Gud vet vad jag behöver och vad jag skall göra.