”Jag löser världen från allt som jag trodde att den var”

Tankar lämnar inte sin källa!

Tankarna finns i mitt sinne, mitt sinne som är tudelat.

Mitt sinne väljer och tolkar baserat på vad jag vill se,

antingen egots värld eller Guds skapelser.

När jag försöker lösa allt genom att ifrågasätta mina tankars verkan,

så har jag valt egots värld,

jag har valt att se egot i dig, egot i världen,

eftersom världen jag ser är en effekt, en verkan av mina tankar.

Vi väljer egots tolkning mest hela tiden!!

En Kurs i Mirakler är en kurs i Orsak (källa) inte i Verkan (effekt).

Det är bara källan som kan ifrågasättas om jag vill ha en förändring.

När jag väljer att tänka med Gud, att se allting såsom Gud skapade det,

så löser jag världen från allt jag trodde att den var.

När jag väljer att tänka med mitt ego så fängslar jag världen,

så ser jag bara begränsningar, svek, manipulation och kontroll.

Jag går så upp i mina tolkningar att jag tror att de är verkliga,

verkliga för mig men inte verkligt verkliga.

Jag reagerar med känsla på detta, jag känner mig attackerad och arg,

jag vill ha rättvisa och känner smärta.

I många fall översätter jag mina känslor till beteende, jag agerar som offer,

jag kanske attackerar min broder, jag ser bara min broders ego och tror

att jag förstår det.

Eller så kanske jag inte agerar ut dessa känslor av ilska och svek.

Jag låtsas att allting är ok, fastän känslorna finns inom mig.

Jag har helt enkelt inte gått tillbaka till källan till mina tankar,

jag har stannat vid effekten och trott att jag kan fixa det hela genom

ett annat beteende.

Världen är en effekt av mina tankar och ingenting mer.

För att få en förändring måste jag ändra på mina tankar,

jag måste lära mig att se på alla och allting på ett annat sätt,

jag måste välja att tänka med Gud.