”Gud, som är Kärlek, är också lycka”

”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig”

Jag är lyckligast när jag älskar.

Jag är lyckligast när jag förlåter.

Låt mig alltid minnas det.

”Varje försök du gör att rätta en broder

innebär att du tror att det är möjligt för dig att rätta,

och det kan endast vara egots högmod.

Rättelse är av Gud Som inte vet någonting om högmod.”

T-9.III.7:8-9

Många av mina möten handlar just om att förlåta,

att se förbi det egot vill lägga på människan,

och befria världen från all skuld.