”Jag är ande”

”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan”

Gud välkomnar mig där jag är.

Jag är där jag är.

Jag har inga begränsningar, det vet jag,

det har Gud sagt till mig.

Men jag tror att jag är begränsad – ibland.

Min funktion är att undkomma alla begränsningar,

men inte vara utan dem.

En efter en tar jag dem och ”kastar dem över axeln”.

Jag ser dem, jag erkänner dem.

Jag väntar på den Helige Ande,

som har svaret som alltid kommer.

”Kommunikation är inte begränsad till det ringa antal kanaler

som världen känner till.” M.25.2:5