”Jag är ett enda Själv förenad med min Skapare”

”Frälsning kommer från mitt enda Själv”

Varför skulle jag vilja förvränga verkligheten?

Varför skulle jag vilja fokusera på något annat än Guds Rike?

Jag har ju allting jag behöver,

jag har ju allting inom mig.

Men jag är inte ensam,

du min broder och syster har också allting,

allting finns inom dig.

Allt det vi i sanning har är gåvor av Gud

och de är till för att delas,

de är till för att utsträckas.

”Eftersom jag vill känna mig själv,

ser jag dig som Guds Son och min broder.”

T-9.II.12:6