”Ljus och glädje och frid bor i mig”

”Jag är som Gud skapade mig”

Att ta emot är en stor konst.

Att acceptera är en stor konst.

Störst av dem alla.

Allting kommer från mig,

och om jag inte vågar ta emot kärlek

hur skall jag då kunna ge kärlek.

Dessa är Guds gåvor,

som bara väntar på att jag skall ta emot dem,

och acceptera dem som mina

för att kunna dela dem med dig.

Det finns ingen gräns

för hur mycket kärlek och ljus och glädje och frid

jag kan ta emot och ge.

Gränsen finns bara i mitt eget sinne,

och när jag öppnar upp för det gränslösa

så känner jag en evig tacksamhet,

så känner jag att detta är vad jag är.