”Jag är som Gud skapade mig”

Jag är tillbaka i mitt hem efter en underbar helg

med Nätverket En Kurs i Mirakel på Granhedsgården i Sörmland.

En helg av glädje, kärlek och spontanitet,

en helg fylld med heliga ögonblick.

Jag ser att denna glädje, kärlek och spontanitet

finns även här om jag bara vill,

om jag bara accepterar att jag är Guds Son,

om jag bara söker Kristus i mig och i dig,

ty det är vad vi är.

Kristus vet att vi är på väg hem till Gud,

Han leder oss, Han håller våra händer.

Om jag kommer på villovägar

så leder Han mig rätt,

Han leder mig in på den eviga vägen,

bortom all tid, bortom alla förändringar.

”Djupt i ditt sinne väntar den helige Kristus i dig

på att du skall erkänna Honom som dig.

Och du är förlorad och känner inte dig själv

så länge som Han inte erkänns och är okänd.”

9:4-5