”Gud, som är Kärlek, är också lycka”

Precis nu, i detta ögonblick, är vi innselutna i Hans Famn.

Precis nu, utan att en enda sak förändras,

genomstrålar Guds Kärlek oss utan gräns

och utan reservation och utan frågor.

Att veta detta är lycka.

Vårt enda mål idag är att upptäcka

denna osläckbara glädjekälla av lycka inom oss.

O Gud, låt mig aldrig lämna Dig.

Låt mig alltid följa Dig,

lyssna till Dig – i tanke, ord och gärning.

Du är mitt Allt.