”Låt mig se problemet så att det kan lösas”

”Låt mig se att mina problem har blivit lösta”

Även om jag inte i det exakta ögonblicket kan se problemet,

att det alltid handlar om att jag hyser agg i någon form,

att jag inte vill förlåta utan tycker att jag har rätt,

så kan jag åtminstone välja ett mirakel i stället för problemet.

Det innebär helt enkelt att jag sväljer min prestige,

”vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig?” frågar jag mig.

Varje kärlekslös tanke jag har måste göras ogjord,

den måste tas tillbaka och överlämnas till den Helige Ande för omtolkning.

När jag accepterar att problemet redan har lösts,

så frestas jag inte att skylla på någon annan.

Jag ser att ett agg var där,

en kärlekslös tanke i mitt sinne,

jag ber om ett mirakel,

jag ber att miraklet tar dess plats.