”Jag har rätt till mirakler”

”Låt mirakler ersätta allt agg”

Låt miraklerna komma som regndroppar om våren,

låt mig känna dess friskhet,

låt mig födas på nytt av dess liv.

Låt mig ta emot Guds Kärlek

så att jag kan ge den vidare

och dela den med andra.

Låt mig älska mer än att bli älskad,

låt mig se att allt som händer mig

kan omvandlas till mirakler.

Låt mig förlåta och acceptera,

låt mig erbjuda dig det mirakel vi alla har rätt till.