”Jag vill att ljuset blir till”

”Det finns ingen annan vilja än Guds”

Låt mig använda kraften i min vilja,

min vilja som är densamma som Guds Vilja.

Låt mig ”kliva in” i soningens cirkel

och bjuda in min broder och syster

att stå i det flödande ljuset och vila i Gud.

In i soningens cirkel där alla är inneslutna.

Där fullkomlig kommunikation råder med Gud.

Må vi vila i oändligheten, i kärleken, i friden.