”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse”

”Låt mig inte glömma min funktion”

Allting är en lektion som Gud vill att jag skall lära mig av.

Allting är en möjlighet för mig att lära mig förlåta,

att lära mig att hela och att älska.

Och när jag har lärt mig lektionen så behöver jag den inte längre.

Det är därför som Kursen säger sammanfattningsvis:

”Ingenting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar.

Häri ligger Guds frid.”

Inledningen.

Idag väntar jag i tystnad på att få höra vad Guds Vilja är för mig.