”Låt mig se att mina problem har blivit lösta”

Alla mina problem härstammar från att jag separerar mig från Gud,

från att jag tänker en felaktig tanke,

att jag väljer någon form av rädsla

i stället för kärlek.

I morgon är det jungru Marias bebådelsedag.

Dagen då ängeln Gabriel kommer till Maria

med bud om att hon är med barn,

och att barnet är Jesus, Kristus.

Maria accepterar budskapet

och känner i sitt hjärta att Guds Kärlek stödjer henne

och att Guds Vilja är hennes vilja.

Låt mig likt Maria se att mina problem är lösta,

låt det få bli mitt mantra idag,

jag vill upprepa det gång på gång,

jag vill känna mig övertygad om att det är sant.

Friden sänker sig i hela mig,

jag känner mig så lugn och glad och tacksam,

jag stöds av Guds kärlek.

Jag har inga olösta problem,

ingenting blockerar ljuset i mitt sinne,

ingenting kan separera mig från Guds Kärlek,

mitt liv är i Guds händer,

och allt kommer att bli som det ska bli,

jag väljer Guds frid.