”Det finns ingen annan vilja än Guds”

Allting samverkar till det bästa.

sann frid har ersatt illusionen om att vara i konflikt,

om att alltid kämpa för att ha rätt.

Det är Guds Vilja att jag alltid skall ha Hans frid, sann frid.

I mina relationer idag kämpar jag inte,

jag flyter med, jag gör det som känns bra,

jag har upptäckt att min vilja = Guds Vilja.

När jag frestas att kriga mot mig själv,

så gör jag som texten säger:

”jag väljer ett mirakel i stället för mord”.

”När frestelsen att attackera uppstår för att göra ditt sinne mörkt och mordiskt,

kom då ihåg att du kan se kampen ovanifrån.

Även i former som du inte känner igen, känner du tecknen.

Där finns en plötslig smärta, ett stygn av skuld och,

framför allt, en förlorad frid.

Detta känner du väl till. När dessa visar sig,

lämna då inte din plats i höjden utan välj snabbt ett mirakel i stället för mord.”

T-23.IV.6:1-5