”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan”

Hur kan att hysa agg verkligen attackera Guds plan för frälsning?

Att hysa agg innebär ju att jag har en speciell attityd i livet,

när jag tror att kroppen är den verkliga källan till lycka.

och jag är rädd för Gud därför att Han kommenderar mig att offra denna lycka.

Har du tänkt på att agg handlar alltid om hur en annan kropp irriterar mig.

Jag tror att jag är en kropp,

och jag tror att min lycka kommer från hur väl andra kroppar behandlar mig,

om de gör som jag vill, om de tycker som jag vill.

Här finns också en antydan om att Gud är en kropp,

och som sådan är Han fokuserad på att bli rätt behandlad av andra kroppar.

Han kräver att jag tjänar Honom, lyder Hans order, offrar mina behov.

Han ber mig också att strunta i min kropp, eftersom kroppen är syndig.

Till slut ber Han mig om att betala mina skulder till Honom genom att offra allt och dö.

När jag ser på detta sättet är min naturliga impuls att springa ifrån Gud

och söka tröst i vad kroppen, egot har att erbjuda.

Det är på detta sätt att hysa agg attackerar Guds frälsningsplan,

genom att förmå oss att springa bort från den.