”Jag är världens ljus”

Min känsla och min tro om vem jag är visar mig bara vilken röst jag lyssnar på.

Om jag känner något annat än att ”jag är världens ljus” så känner jag med mitt ego.

Om jag tror något annat än att ”jag är världens ljus” så tror jag mitt ego.

Dagens lektion talar om för mig vem jag är.

När jag är hjälpsam, ger kärlek, sprider glädje och visar barmhärtighet,

och inser att det är därför jag är här,

när jag affiermerar detta då erkänner jag mig som Guds barn,

då erkänner jag alla mina bröder och systrar som Guds barn.

Det finns inget annat sätt att föra in ljus och kärlek och frälsning i världen,

än att vara ljus och kärlek och frälsning,

än att ge ljus och kärlek och frälsning till allt och alla.