”Gud går med mig vart jag än går”

”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva”

”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom”

”Gud är ljuset i vilket jag ser”

”Gud är sinnet med vilket jag tänker”

Vilka Gudomliga repetitioner!

Vilken trygghet det ger mig att läsa dem,

begrunda dem och ta dem till mitt hjärta.

Jag fylls av glädje när jag inser att varat i vilket jag existerar,

energin som formar mitt liv är Gud.

Jag omsluts av gudomlig frid.

Och som det står i Bibeln, Apostlagärningarna 17:27-28

” .. han är ju inte långt borta från någon enda av oss.

Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till,

som också några av era skalder har sagt:

Vi har vårt ursprung i honom.”