”Guds Röst talar till mig hela dagen”

Så underbart, så tryggt,

att veta att kommunikationen med Gud aldrig upphör,

den finns där hela tiden,

jag behöver bara tona in, stilla mig och lyssna.

”Den Helige Andes Röst är lika stark som din villighet att lyssna.”

T-8.VIII.8:7

Mina felaktiga tankar, mitt fealaktiga sinne visar mig genom en oro,

en gnagande känsla av irritation att jag valt att lyssna till fel röst.

Jag har lärt mig att Guds Röst är tyst och svag och att egots röst

är högljudd och skrikig.

Men min träning har lärt mig att Guds Röst blir hela tiden starkare,

och det beror säkert på att jag mer och mer låter egots röst vara.