”Det finns ingenting att frukta”

”Närvaron av rädsla är ett säkert tecken på att du förlitar dig på din egen styrka” 3:1

Men rädslan är ingenting att vara rädd för,

ty den är bara en varningssignal som säger

att min tro är fel placerad och bara ber om rättning.

En varningssignal som säger att nu lyssnar jag till egots röst igen,

nu vill jag, och tror jag att illusionerna är sanna.

Jag förlitar mig på min egen styrka och inte på Guds styrka.

Jag begår ett misstag, jag har fått ett återfall in i ”the wrong mind”.

Jag glömmer vem jag är.

Men, tack Jesus för att du har givit mig EKIM,

som får mig på rätt spår igen,

som får mig att se min rädsla in i ögonen,

och ”skratta” åt den ty den är ju inte sanningen.

Jag väljer om,

jag väljer mitt rätta sinne och den Helige Ande

hjälper mig att se att jag är inte mitt ego, min kropp,

jag är som Gud har skapat mig,

jag är hemma i Himmelen.