”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom”

Varseblivningen har ingen mening.

Den är meningslös men ändå användbar.

Som bäst kan den visa mig symboler av sanningen,

ljus och kärlek och glädje.

Varseblivningen kommer från mitt splittrade sinne,

och är helt beroende av vilken röst jag lyssnar till, egots eller den Helige Andes.

Så ofta jag glömmer att ta ett steg tillbaka,

och låta den Helige Ande visa mig vad meningen egentligen är

med olika sitationer, möten och händelser.

Så ofta jag snabbt reagerar och agerar utifrån egots röst

och därmed får en falsk varseblivning av saker och ting.

Men jag har i alla fall lärt mig en sak,

när jag känner obehag vet jag att jag lyssnat till fel röst.

Jag ber då den Helige Ande att visa mig vad detta betyder i sanning.

Han tar mitt oheliga syfte, mina oheliga tankar och helar dem,

ja helt enkelt använder dem till att se på ett annat sätt.

Han skall hjälpa mig att förflytta mig från falsk varseblivning

till sann varseblivning.

”Syftet med arbetsboken är att på ett systematiskt sätt öva ditt sinne,

så att du får en annorlunda varseblivning av allt och alla i världen”.

Arbetsboken, inledningen 4:1

Jag behöver bara vara villig att vända på varje sten,

jag behöver bara vara villig att möta varje rädsla och obehag,

med den Helige Ande som Vägledare och Medlare.