”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva”

Hur lång tid skall det ta innan jag accepterar saningen om mig själv?

Ja, det är ju mitt val och det enda val jag har.

Jag kan inte ändra på det faktum att jag är Guds Son.

Men det gör ingenitng att jag tvivlar ibland, att jag glömmer vem jag är.

Jag är säker på att jag är på rätt väg, att jag är på väg hem till Gud.

”De som är säkra på resultatet kan tillåtas vänta, och vänta utan ängslan.”

M-4.VIII.1:1

Så jag kan slappna av och njuta av livet,

jag kan vara säker på att den Helige Ande tar vad jag än ger till Honom och vänder det till mitt eget bästa.

Allt har en mening på min resa genom tid och rum.

”Det krävs stor insikt att förstå att alla ting, händelser, möten och omständigheter är till nytta.”

M-4.I.A.4:5