”Gud går med mig vart jag än går”

”Du kan aldrig berövas din fullkomliga helighet eftersom dess Källa går med dig vart du än går.

Du kan aldrig lida eftersom Källan till all glädje går med dig vart du än går.

Du kan aldrig vara ensam eftersom Källan till allt liv går med dig vart du än går.

Ingenting kan förstöra din sinnesfrid eftersom Gud går med dig vart du än går.”

Dessa ord är som den ljuvaste musik för mig.

Jag tar med mig orden, jag sjunker djupt in i mitt sinne.

Jag släpper alla tankar,

jag reser in i det eviga ljuset där allt är gott, där allt är värt att älska.

Jag stannar här en stund i tanklös medvetenhet.

Det ger mig kraft att stiga ut i världen igen,

jag vet att jag inte är ensam,

”Gud går med mig vart jag än går”.