”Min helighet välsignar världen”

Är det inte fantastiskt att jag i kraften av att känna igen min egen helighet,

kan transformera varje möte till ett heligt möte.

I ljuset av min helighet ser jag din helighet.

Det krävs mod och ödmjukhet att våga se sin helighet.

Det är så lätt att egot kommer in och stör och säger,

ja men du är inte helig, det ska du inte tro.

När jag tänker på vilka personer jag mött som jag tänker på som heliga,

så inte finns jag bland dem.

Men i min övning idag och även under mina stunder med Gud,

så kommer det en härlig, glad och omslutande känsla av att jag är ett med Gud och alla Guds Söner,

och det är i denna känsla jag välsignar världen,

som jag välsignar alla jag möter och tänker på,

och alla ting som finns runtomkring mig.

Jag brukar be att Gud ska välsigna både namngivna och icke namngivna personer, ja hela världen.

Det känns självklart,

men att säga att min helighet välsignar världen känns inte lika självklart.

Samtidigt är det ju samma sak,

det är ju Gud i mig jag ber välsigna världen

och när jag inser att min sanna verklighet är att vara som Gud har skapat mig,

då är jag helig.