”Det finns ett annat sätt att se på världen”

Denna mening har hjälpt mig så mycket,

i situationer när jag tror att jag vet bäst,

i situationer då jag väljer prestige och väljer bort min glädje,

i situationer när jag låter min rädsla få ta överhanden.

Jag kommer ofta in i frestelsens återvändsgata,

och ser att jag kommer inte längre,

det är bara att vända om, lägga ner sina vapen,

och upptäcka att:

”det finns ett annat sätt att se på världen”.

Jag kan se på världen med kärlek, uppskattning och ett öppet sinne,

det räcker med det.

Jag behöver inte lägga in mina tolkningar och värderingar på allting,

jag behöver inte begränsa allting med min egen lilla slutna värld.

Jag behöver inte förstå, jag behöver inte veta,

det räcker med att jag överlämnar mig i Guds händer.