”Mer än någonting annat vill jag se”

Med min kropps ögon varseblir jag så många olika former,

och dessutom delar jag in dem i vackra och fula former.

Och jag roar mig med att likt Barbapappa förändra formen hela tiden.

Jag behöver ”koppla” bort kroppens ögon,

och låta det sanna seendet ta över, det kostar ingenting,

det kan bara välsigna.

För att se måste jag förlåta,

jag måste förlåta mitt sinne för att jag inte ser sanningen,

för att jag bedömer och värderar och dömer allt och alla.

Och det gör jag med glädje,

jag är så medveten om att jag glömmer bort att se sanningen i dig och i mig,

jag glömmer bort att tyst för mig själv säga dagens ord:

”mer än någonting annat vill jag se, sant seende kostar ingen någonting, det kan bara välsigna”

ändå finns Gud för mig hela tiden,

Han har givit mig den Helige Ande som hjälper mig att översätta allt jag ser med kroppens ögon,

till att se alla och allting för vad de verkligen är,

fullkomliga, heliga, oskyldiga och kärleksfulla.

Jag vill se som Jesus,

jag vill se alla som den Kristus de är,

häri ligger nyckeln till sant seende,

hur jag ser på andra,

ty i andra ser jag mig själv.

Och när jag förstår detta,

så blir jag påmind om att jag måste vara mycket varsam och kärleksfull när jag ser och tänker på andra.