”Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt”

Sök ilska i ditt sinne!

Sök det som väcker din vrede, stort eller litet.

Jesus uppmanar mig att ta fram min ilska, min irritation,

titta på den, omforma den, ge den till den Helige Ande.

Den finns där, var så säker.

Jag tycker om det mesta,

jag värderar och bedömer hela tiden,

så det finns mycket att jobba med.

Jag har en tendens, precis som lektionen säger,

att rättfärdiga viss vrede, viss irritation,

och jag lägger ut den på andra, jag projicerar ut den,

”det är ok att bli irriterad på honom, tänk om han kunde ändra sig,

då skulle jag må bättre”.

Jag förnekar min ilska, jag skyller på andra,

jag börjar med att ta avstånd från min egen ilska,

och det slutar med att jag stänger ute mig själv från mina bröder.

Jag tränar på att vända spegeln mot mig själv,

jag tränar på att ta tillbaka projektionen,

på att det är mig själv jag är arg på,

och min ilska är ingenting annat än den skuld jag känner

för att jag lyssnar till mitt ego i stället för till Guds Röst.

Känslan av skuld försvinner när jag förlåter mig själv för att jag inte vågar stå för min egen ilska,

när jag ser att jag är arg på mig själv för att jag glömmer att tänka med Gud.