”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende”

Mina tankar är inte utan effekt, de påverkar alltid mitt sinne,

de påverkar alltid alla sinnen.

Jag ser det jag tänker.

”Att tänka som Gud är att dela Hans visshet om vad du är,

och att skapa som Han är att dela den fullkomliga Kärlek som Han delar med dig.”

T-7.I.6:1

Låt mig öppna mitt sinne för kärleken, mitt sinne som är förenat med alla sinnen,

och låt det få vara en kanal för kärlek och ljus, bara kärlek och ljus.

Låt mig skippa allt annat, egots köpslående och villkorsställande.

Jag har ett stort ansvar att bara tänka med Gud.