”Jag förstår ingenting av det jag ser i det här rummet …..”

Jag tackar för att jag inte behöver förstå.

Jag tackar för att jag bara behöver vara,

följa med, flyta med flödet.

Jag ser på tingen i min omgivning,

plötsligt talar de till mig,

den lilla stenen från Gotlandsstranden,

det flammande ljuset,

mitt strumpklädda ben osv.

och de säger:

”vi är alla fyllda av Guds ljus,

vi är alla här för att ge alla och allting Guds välsignelse,

det finns ingenting annat än kärlek och gemenskap.

Befria dig från tankar från det förgångna

så att du kan ta nuet i famn.”