”Jag har givit allt jag ser i det här rummet all den mening som det har för mig”

”Det är sinnet som tolkar ögonens budskap och ger dem ”mening”

Så står det i en mening i avsnitt 8 i manualen.

Och dagens lektion uppmanar mig att inkludera allting, rangordna ej och uteslut ingenting.

Mitt sinne blir så trött av att särskilja och analysera allting.

Mitt sinne vill helas och se allting med kärlek och glädje.

Mina kroppsliga ögon kommer att fortsätta att rangordna,

men mitt sinne bryr sig inte.

Mitt sinne vill se sanningen,

mitt sinne vet att olikheter är bara illusioner,

mitt sinne vet att det är mina tankar som gör min värld,

och jag behöver inte tänka så mycket.